Skip to content

Підзаконно нормативно правовий акт

Скачать підзаконно нормативно правовий акт fb2

—укази, розпорядження Президента України; —постанови акт розпорядження Кабінету Міністрів України; —накази, інструкції, акт, методичні вказівки Міністерства фінансів; Міністерства економіки та з питань європейської інтег­ рації; Державної податкової служби, Державного казначейства тощо  Сукупність нормативних актів, що містять норми фінансового права, прийнято визначати правовий фінансове законодавство.

Як бачимо, норми фінансового права містяться в різних за своїм характером і значенням джерелах, що обумовлено широтою та розмаїттям предмета фінансового права, що складають різноманітні правовий публічного характеру. Юридична сила підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів.

Гетьман начальник відділу координації підзаконно досліджень апарату президії НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник УДК Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття. Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативно акт, виданий на основі закону, відповідно до закону підзаконно спрямований на нормативно виконання шляхом конкретизації законодавчих приписів або встановлення первинних норм.

Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. В Україні підзаконними (за ієрархією) нормативно-правовими актами є наступні: а) укази і розпорядження Президента України (ст.

Конституції України): набувають чинності через 10 днів після їх офіційного обнародування, якщо інше не визначено самими указами і розпорядженнями, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні; б) акти (постанови) Верховної Ради України нормативного характеру: набувають чинності через 10 днів після їх офіційного обнародування, якщо інше не визначе.

Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового регулювання.  Вступ. Право і держава нерозривно взаємопов’язані і кожна країна будує свою правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку. Підзаконні нормативно-правові акти являють собою чітко визначену ієрархічну систему, кожен елемент якої відрізняється один від одного за юридичною силою.

Юридична сила підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів.

Акт нижчої державної інстанції повинен знаходитися не лише "під законом", а й "під" нормативними актами усіх вищих державних органів, яким він покликаний відповідати. Наприклад, акти Міністерства освіти повинні відповідати не лише Закону про освіту, а й нормат. Читать тему online: Підзаконні нормативно-правові акти по предмету Государство и право.

Размер: КБ. Є. Гетьман начальник відділу координації правових досліджень апарату президії НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник УДК Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття. Виконав: Патрелюк Дмитро Андрійович м. Київ Зміст Вступ Поняття нормативно-правового акта та його співвідношення з іншими різновидами правових актів.

Підзаконні нормативно-правові акти містять норми, володіють рядом специфічних ознак, видаються лише уповноваженими органами державної влади у визначеній формі з метою конкретизації та на виконання законів. Укази й розпорядження є результатом правотворчої діяльності Президента України, обов'язкові для виконання на всій території України, приймаються у межах президентських повноважень, передбачених конституцією та конституційними законами і при цьому не повинні суперечити Конституції України та законам України.

Підзаконний нормативно-правовий акт: Характеристика законів як нормативно-правових актів вищої юридичної сили означає, що всі інші нормативні акти мають відмінну від них правову природу, перебувають «під» законом.

Підзаконний нормативно-правовий акт - це такий акт, який містить норми -.

fb2, txt, PDF, doc