Skip to content

Юридичний акт і вчинок

Скачать юридичний акт і вчинок rtf

Правомірні дії ділять на дві групи: юридичні акти та юридичні вчинки. Юридичні акти — це такі дії людей, направлені на досягнення юридичного результату, що є передбаченим нормою закону (наприклад, угоди купівлі-продажу, оренди, займу, звернення громадянина з заявою юридичний державного акт про прописку). Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа).

Юридичні акти — це дії, що безпосередньо свідомо спрямовані на досягнення певного правового результату, тобто виникнення, зміну або припинення правовідносин (наприклад, укладення угоди). Акт акти - правомірні дії суб'єктів, метою яких є виникнення, зміна або припинення цивільних правовідносин, тобто спрямовані вчинок досягнення правових наслідків. Цей юридичний юридичний породжує правовідносини з приводу прав на цю акт, не дивлячись на те що ваші дії спеціально не були спрямовані на породження правовідносин.

Юридичний акт — акт-волевиявлення (рішення) суб'єкта права, що регулює суспільні вчинок за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери юридичний правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності вчинок осіб за скоєне ними правопорушення.

Юридичні акти: Юридичні акти — це такі дії, що зроблені з метою домогтися конкретного правового результату (висновок цивільно-правової чи угоди трудової угоди, вступ у шлюб і т.п.). Юридичні вчинки — такі правомірні дії, що не. Правомірні дії ділять на дві групи: юридичні акти та юридичні вчинки.

Юридичні акти – це правомірні дії дієздатної особи з метою досягти якогось правового результату (договір, заповіт, судове рішення). Юридичні вчинки – це дії, що привели до юридичних наслідків незалежно від волі людини, що вчинила їх (знахідка кладу, створення літературного або художнього твору, наукове відкриття).

Такі дії визнаються юридично значущими навіть у тому випадку, коли вони здійснені недієздатною особою. Неправомірні дії (правопорушення) розділяються на наступні групи. Правомірні дії прийнято поділяти на юридичні акти і юридичні вчинки.

Юридичні акти — це такі дії людей, направлені на досягнення юридичного результату, що є передбаченим нормою закону (наприклад, угоди купівлі-продажу, оренди, займу, звернення громадянина з заявою до державного органу про прописку).

Залежно від характеристики суб'єктів, що вчиняють дії, юридичні акти можуть бути поділені на  Юридичні вчинки — це дії, що спеціально не спрямовані на встановлення юридичних наслідків, але породжують такі в результаті припису закону (наприклад, знайдений клад, як правило, не залежить від волі чи бажання особи, але залежить від правосвідомості особи - здати його державі чи привласнити).

Такі дії називаютьсявають юридичними вчинками. Юридичні вчинки - дії, прямо не спрямовані на правові наслідки, але породжують їх в силу об'єктивного результату. Наприклад, ви знаходите будь-яку річ. Цей юридичний факт породжує правовідносини з приводу прав на цю річ, не дивлячись на те що ваші дії спеціально не були спрямовані на породження правовідносин.  Юридичні акти- Дії, спеціально здійснюються з метою породити юридичні наслідки.

Юридичні вчинки- Дії, які породжують правові наслідки, але не переслідують цю мету. юридичний склад- Сукупність взаємопов'язаних юридичних фактів. У нормативних документах використовуються найрізноманітніші поняття. Зокрема, в них фігурують такі терміни, як злочини, проступки, вчинки, юридичні факти, правомірні дії і ін. Всі ці. ЮРИДИЧЕСКИЙ АКТ — издава-емый полномочным органом в заранее установленной форме официальный документ, порождающий определенные правовые последствия.

Юридичний акт — акт-волевиявлення (рішення) суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення. Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа).

У цивілістиці правомірні дії поділяються на юридичні вчинки і юридичні акти. Юридичними вчинками є правомірні дії суб'єктів цивільних правовідносин, метою яких є виникнення, зміна або припинення цивільних прав та обов'язків.

Юридичні вчинки викликають правові наслідки незалежно від того, усвідомлював чи ні суб'єкт їх правове значення, бажав або ні настання відповідних правових наслідків.

Прикладами юридичних вчинків є створення автором об'єктів інтелектуальної власності, виявлення скарбу, знахідка, які за умов, визначених законом, ведуть до виникнення у суб'єктів цивіл.

doc, doc, PDF, EPUB